Προκηρύξεις2021-01-19T17:34:34+02:00

Νέα

Γνωστοποίηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων επί της υπ’ αρ. 851/09.04.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε

02.06.2021|

Παρακαλούμε κατεβάστε την γνωστοποίηση σε pdf

Παράταση προθεσμίας και αλλαγή τόπου υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό Προμήθειας (μίσθωσης) φορητών μονάδων μη χημικών τουαλετών/W.C. για τους χώρους παραστάσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021 της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

02.06.2021|

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σε pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων ξένων καλλιτεχνών – καλλιτεχνικών σχημάτων, μεμονωμένων καλλιτεχνών και συντελεστών που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021

28.05.2021|

Παρακαλούμε κατεβάστε την Πρόσκληση σε pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού κατά την καλλιτεχνική περίοδο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021 (αυθημερόν μεταφορά θεατών των παραστάσεων στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου από και προς το κέντρο της Αθήνας)

28.05.2021|

Παρακαλούμε κατεβάστε την Πρόσκληση σε pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού κατά την καλλιτεχνική περίοδο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021 (αυθημερόν μεταφορά θεατών των παραστάσεων στα θέατρα του Πολυχώρου της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 από και προς το κέντρο της Αθήνας)

28.05.2021|

Παρακαλούμε κατεβάστε την Πρόσκληση σε pdf

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους εκδηλώσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021 (εκδηλώσεις Φεστιβάλ Αθηνών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

27.05.2021|

Παρακαλούμε κατεβάστε τα pdf

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους εκδηλώσεων και λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021 (εκδηλώσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

27.05.2021|

Παρακαλούμε κατεβάστε τα pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των κυλικείων κοινού και καλλιτεχνών των θεάτρων Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και του Πολυχώρου της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2021 της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

26.05.2021|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf

Go to Top