Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

κυριακή 01.08.2021

παρασκευή 06.08.2021

σάββατο 07.08.2021

κυριακή 08.08.2021

παρασκευή 13.08.2021

σάββατο 14.08.2021

κυριακή 15.08.2021

παρασκευή 20.08.2021

σάββατο 21.08.2021

κυριακή 22.08.2021