> > Καφέ του Νομισματικού Μουσείου
Πρόσβαση
Μεταφορά
Στάθμευση
ΑΜΕΑ
Δεν επιτρέπονται