Προκηρύξεις2021-01-19T17:34:34+02:00

Νέα

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ

16.12.2021|

Λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, [...]

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον κάτω των ορίων ηλεκτρονικό μέσω ΕΣΗΔΗΣ Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

07.12.2021|

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου [...]

Διαγωνισμός προμήθειας (μίσθωσης) φωτιστικών συστημάτων για τους χώρους εκδηλώσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. κατά τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Αυγούστου – Οκτωβρίου 2021 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων)

23.07.2021|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης Παρακαλώ κατεβάστε το pdf της Περίληψης [...]

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών συντελεστών που συμμετέχουν στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις φθινοπωρινής περιόδου 2021 της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων)

22.07.2021|

Παρακαλούμε κατεβάστε τα αρχεία

Go to Top