Προκηρύξεις2022-04-06T11:40:08+03:00

Νέα

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και απόρριψης μέρους αυτού κατόπιν της μεταφοράς του, από το Κτήριο Α της οδού Πειραιώς 260 σε άλλους χώρους της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε., με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων)

22.03.2024|

Παρακαλώ κατεβάστε τα αρχεία

Go to Top