Προκηρύξεις2022-04-06T11:40:08+03:00

Νέα

Γνωστοποίηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων επί της υπ’ αρ. 11340/10.02.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

28.03.2023|

Παρακαλούμε κατεβάστε την γνωστοποίηση σε pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια καταγραφικού συστήματος καμερών και συστήματος συναγερμού στους χώρους της Πειραιώς 260 της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

23.12.2022|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια υποβρύχιων αντλιών υποστήριξης δικτύου ομβρίων υδάτων για τις ανάγκες συντήρησης υποδομών της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

17.12.2022|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της πρόσκλησης

Go to Top