> > Παλαιός ατμοηλεκτρικός σταθμός ΔΕΗ, Νέο Φάληρο
Πρόσβαση
Μεταφορά
Στάθμευση
ΑΜΕΑ
Δεν επιτρέπονται