> > Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς
Πρόσβαση
Μεταφορά
Στάθμευση
ΑΜΕΑ
Δεν επιτρέπονται