Επικοινωνία

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

artisticdirector@aefestival.gr

Γραφείο Γενικού Διευθυντή

director.general@aefestival.gr

Διοικητικό Συμβούλιο (Γραφείο Προέδρου)

president@aefestival.gr

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

press@aefestival.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο
τηλ. 210 92 82 900 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 17:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ
τηλ. 210 3222720 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 17:00)