Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ώρα έναρξης της παράστασης Κατερίνα Γιαννοπούλου: Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια, βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Ρ. Β. Φασμπίντερ στην Πειραιώς 260 μετατίθεται από τις 21:00 στις 20:30.