Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 04.06.2021

σάββατο 05.06.2021

σάββατο 19.06.2021

κυριακή 20.06.2021

τετάρτη 23.06.2021

πέμπτη 24.06.2021

παρασκευή 25.06.2021

σάββατο 26.06.2021

κυριακή 27.06.2021

δευτέρα 28.06.2021

τρίτη 29.06.2021

τετάρτη 30.06.2021

δευτέρα 20.09.2021

τρίτη 21.09.2021