Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

πέμπτη 20.05.2021

παρασκευή 21.05.2021

σάββατο 22.05.2021

κυριακή 23.05.2021

δευτέρα 24.05.2021

τρίτη 25.05.2021

τετάρτη 26.05.2021

πέμπτη 27.05.2021

παρασκευή 28.05.2021

σάββατο 29.05.2021

κυριακή 30.05.2021

δευτέρα 31.05.2021

τρίτη 01.06.2021

τετάρτη 02.06.2021

πέμπτη 03.06.2021

παρασκευή 04.06.2021

σάββατο 05.06.2021

κυριακή 06.06.2021

δευτέρα 07.06.2021

τρίτη 08.06.2021

τετάρτη 09.06.2021

πέμπτη 10.06.2021

παρασκευή 11.06.2021

σάββατο 12.06.2021

κυριακή 13.06.2021

δευτέρα 14.06.2021

τρίτη 15.06.2021

τετάρτη 16.06.2021

πέμπτη 17.06.2021

παρασκευή 18.06.2021

σάββατο 19.06.2021

παρασκευή 09.07.2021

σάββατο 10.07.2021

παρασκευή 16.07.2021

σάββατο 17.07.2021

παρασκευή 23.07.2021

σάββατο 24.07.2021

παρασκευή 30.07.2021

σάββατο 31.07.2021

παρασκευή 03.09.2021

σάββατο 04.09.2021

κυριακή 05.09.2021

πέμπτη 23.09.2021

σάββατο 25.09.2021

δευτέρα 27.09.2021