Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

σάββατο 19.06.2021

κυριακή 20.06.2021

τετάρτη 01.09.2021

πέμπτη 02.09.2021

δευτέρα 20.09.2021

τρίτη 21.09.2021

παρασκευή 24.09.2021

σάββατο 25.09.2021

δευτέρα 27.09.2021

τρίτη 28.09.2021

σάββατο 09.10.2021

κυριακή 10.10.2021