Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

σάββατο 12.06.2021

κυριακή 13.06.2021

σάββατο 19.06.2021

σάββατο 26.06.2021

κυριακή 27.06.2021

δευτέρα 28.06.2021

τρίτη 29.06.2021

τετάρτη 07.07.2021

πέμπτη 08.07.2021

παρασκευή 23.07.2021

σάββατο 24.07.2021

δευτέρα 26.07.2021

τρίτη 27.07.2021

τετάρτη 28.07.2021

πέμπτη 29.07.2021