Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τετάρτη 01.09.2021

πέμπτη 02.09.2021

παρασκευή 03.09.2021

σάββατο 04.09.2021

κυριακή 05.09.2021

πέμπτη 23.09.2021

σάββατο 25.09.2021

δευτέρα 27.09.2021