Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 01.10.2021

σάββατο 02.10.2021

τρίτη 05.10.2021

τετάρτη 06.10.2021

σάββατο 09.10.2021

κυριακή 10.10.2021