Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 06.08.2021

σάββατο 07.08.2021

παρασκευή 13.08.2021

σάββατο 14.08.2021

κυριακή 15.08.2021

δευτέρα 16.08.2021

τρίτη 17.08.2021

τετάρτη 18.08.2021

πέμπτη 19.08.2021

παρασκευή 20.08.2021

σάββατο 21.08.2021

κυριακή 22.08.2021

δευτέρα 23.08.2021

τρίτη 24.08.2021

τετάρτη 25.08.2021

πέμπτη 26.08.2021

παρασκευή 27.08.2021

σάββατο 28.08.2021

κυριακή 29.08.2021

δευτέρα 30.08.2021

τρίτη 31.08.2021