Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τετάρτη 01.09.2021

πέμπτη 02.09.2021

παρασκευή 03.09.2021

σάββατο 04.09.2021

κυριακή 05.09.2021

τρίτη 07.09.2021

πέμπτη 09.09.2021

παρασκευή 10.09.2021

σάββατο 11.09.2021

κυριακή 12.09.2021

δευτέρα 13.09.2021

τρίτη 14.09.2021

τετάρτη 15.09.2021

πέμπτη 16.09.2021

παρασκευή 17.09.2021

σάββατο 18.09.2021

κυριακή 19.09.2021

δευτέρα 20.09.2021

τρίτη 21.09.2021

πέμπτη 23.09.2021

παρασκευή 24.09.2021

σάββατο 25.09.2021

κυριακή 26.09.2021

δευτέρα 27.09.2021

τρίτη 28.09.2021

τετάρτη 29.09.2021

πέμπτη 30.09.2021