Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2021, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά πτυχιούχους του τμήματος Νοσηλευτικής. Η θέση αφορά στη διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι δύο (2), η μία αφορά στην Αθήνα και η άλλη στην Επίδαυρο. Για τη θέση στην Επίδαυρο θα ληφθεί υπ’ όψιν η εντοπιότητα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

  • Πτυχίο τμήματος Νοσηλευτικής
  • Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2)
  • Γνώση των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα από την Τετάρτη 09/06/2021 μέχρι και την Τρίτη 22/06/2021 και ώρα 13:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση «hr_2021@aefestival.gr» με θέμα «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ_ΑΘΗΝΑ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» ή «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ_ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ». Σε περίπτωση πρόσκλησης του υποψηφίου σε συνέντευξη, θα πρέπει να κατατεθούν α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και β) τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»

Ι. Καπλάνης