Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf

Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23.04.2021, ώρα 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σε pdf
Διευκρινίσεις / Πληροφορίες:
τηλ.: 2109282900