Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τρίτη 20.07.2021

τετάρτη 21.07.2021

παρασκευή 06.08.2021

σάββατο 07.08.2021

τετάρτη 01.09.2021

πέμπτη 02.09.2021

πέμπτη 09.09.2021

παρασκευή 10.09.2021

παρασκευή 24.09.2021

σάββατο 25.09.2021