Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

δευτέρα 14.06.2021

τετάρτη 16.06.2021

πέμπτη 17.06.2021

σάββατο 19.06.2021

δευτέρα 21.06.2021

πέμπτη 24.06.2021

παρασκευή 25.06.2021

σάββατο 26.06.2021

δευτέρα 28.06.2021

τρίτη 29.06.2021

τετάρτη 30.06.2021

πέμπτη 01.07.2021

παρασκευή 02.07.2021

σάββατο 03.07.2021

δευτέρα 05.07.2021

τρίτη 06.07.2021

τετάρτη 07.07.2021

δευτέρα 12.07.2021

τετάρτη 14.07.2021

πέμπτη 15.07.2021

παρασκευή 16.07.2021

σάββατο 17.07.2021

δευτέρα 19.07.2021

τρίτη 20.07.2021

τετάρτη 21.07.2021

σάββατο 24.07.2021

δευτέρα 26.07.2021

τρίτη 27.07.2021

τετάρτη 04.08.2021

παρασκευή 01.10.2021

σάββατο 02.10.2021

σάββατο 09.10.2021

κυριακή 10.10.2021