είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

δευτέρα 06.06.2022

τρίτη 07.06.2022

παρασκευή 10.06.2022

τρίτη 14.06.2022

πέμπτη 16.06.2022

σάββατο 18.06.2022

τρίτη 21.06.2022

τετάρτη 22.06.2022

παρασκευή 24.06.2022

σάββατο 25.06.2022

κυριακή 26.06.2022

τρίτη 28.06.2022

τετάρτη 29.06.2022

πέμπτη 30.06.2022