Πρόγραμμα 2021

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 04.06.2021

σάββατο 05.06.2021

δευτέρα 07.06.2021

τρίτη 08.06.2021

τετάρτη 09.06.2021

παρασκευή 11.06.2021

σάββατο 12.06.2021

κυριακή 13.06.2021

τρίτη 15.06.2021

τετάρτη 16.06.2021

σάββατο 19.06.2021

κυριακή 20.06.2021

τετάρτη 23.06.2021

πέμπτη 24.06.2021

παρασκευή 25.06.2021

σάββατο 26.06.2021

κυριακή 27.06.2021

δευτέρα 28.06.2021

τρίτη 29.06.2021

τετάρτη 30.06.2021

σάββατο 03.07.2021

κυριακή 04.07.2021

τετάρτη 07.07.2021

πέμπτη 08.07.2021

τρίτη 27.07.2021

πέμπτη 29.07.2021

παρασκευή 06.08.2021

σάββατο 07.08.2021

πέμπτη 09.09.2021

παρασκευή 10.09.2021

δευτέρα 20.09.2021

τρίτη 21.09.2021

τετάρτη 29.09.2021

πέμπτη 30.09.2021

σάββατο 09.10.2021

κυριακή 10.10.2021