Νέα2022-04-06T11:36:02+03:00

Νέα

Μνημόνιο Συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

16.01.2023|

Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων είναι η διάσωση, προβολή και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάδειξη της σύγχρονης παραγωγής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια καταγραφικού συστήματος καμερών και συστήματος συναγερμού στους χώρους της Πειραιώς 260 της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

23.12.2022|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια υποβρύχιων αντλιών υποστήριξης δικτύου ομβρίων υδάτων για τις ανάγκες συντήρησης υποδομών της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

17.12.2022|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια εφεδρικού συστήματος ηλεκτροδότησης με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με πίνακα αυτοματισμού προς κάλυψη των αναγκών των χώρων της Πειραιώς 260 της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

17.12.2022|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μηχανημάτων και μικροσυσκευών για τις ανάγκες της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

16.12.2022|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια κινητών εμπορευματοκιβωτίων (container) προς κάλυψη των αναγκών στους χώρους της Πειραιώς 260 της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.

15.12.2022|

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της πρόσκλησης

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

08.12.2022|

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. ορίστηκε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5 Δεκεμβρίου 2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2023 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων)

30.11.2022|

Νέα καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 στις 15:00

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2023 με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων)

21.11.2022|

Νέα καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στις 15:00

Go to Top