είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 01.07.2022

σάββατο 02.07.2022

παρασκευή 08.07.2022

σάββατο 09.07.2022

παρασκευή 15.07.2022

σάββατο 16.07.2022

παρασκευή 22.07.2022

σάββατο 23.07.2022

παρασκευή 29.07.2022

σάββατο 30.07.2022

παρασκευή 05.08.2022

σάββατο 06.08.2022

παρασκευή 12.08.2022

σάββατο 13.08.2022

παρασκευή 19.08.2022

σάββατο 20.08.2022

παρασκευή 09.09.2022

σάββατο 10.09.2022