Ανοιχτή Πρόσκληση / Open Call

για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2023, σας προσκαλεί να υποβάλετε τις προτάσεις σας, από τις 07/10/2022 έως και την 01/11/2022 στις 18:00. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για προτάσεις που έχουν ως κέντρο τους την έρευνα και την ανανεωτική προσέγγιση στη σύλληψη, τη δραματουργία, την αισθητική κατεύθυνση, τη θεματολογία και τη μεθοδολογία, τις παραστατικές τεχνικές, αλλά και τη δημιουργική ανταπόκριση, με τα μέσα της Τέχνης, στα μεγάλα προβλήματα του Ανθρώπου και της εποχής μας.

Στόχος μας είναι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου να αποτελέσει ένα κύτταρο συνεχούς δημιουργίας μέσα στη σημερινή κοινωνία, δίνοντας την ευκαιρία και παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα σε όλους*ες τους*τις καλλιτέχνες*ιδες, ώστε να εργαστούν ελεύθερα και απρόσκοπτα επάνω στο αντικείμενό τους, να δοκιμάσουν νέες ιδέες και νέες μορφές συνεργασίας και να διευρύνουν τη σχέση τους με το κοινό.

Αναλυτικές πληροφορίες:

  1. Για το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού: Δεκτές γίνονται αιτήσεις για παραγωγές Μουσικής.

  1. Για την Πειραιώς 260: Δεκτές γίνονται αιτήσεις για παραγωγές ΘεάτρουΧορούΜουσικήςPerformance, και παραστάσεις Μεικτού Τύπου. Eιδικά για φέτος, το Φεστιβάλ, επιθυμώντας να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο την έρευνα σε νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης (αλλά και την ευρύτερη διάδοσή τους στο κοινό), ενδιαφέρεται να στηρίξει κατά προτεραιότητα μικρότερα και πιο ευέλικτα καλλιτεχνικά σχήματα, με ευμετακίνητο σκηνικό εξοπλισμό.

  2. Για το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου: Δεκτές γίνονται αιτήσεις για παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας / Κωμωδίας.

Προτάσεις που είναι αποτέλεσμα συμπράξεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (π.χ. Πανεπιστημιακά Τμήματα, Πνευματικά Ιδρύματα, ΜΚΟ, κλπ) μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως, καθώς και διεθνείς συνεργασίες μεταξύ φορέων ή/και μεταξύ καλλιτεχνών.

Η συμπλήρωση και η αποστολή της φόρμας συνεπάγεται αποδοχή των παρακάτω όρων:

  • Οι προτεινόμενες παραγωγές δεν πρέπει να έχουν παρουσιαστεί εντός Ελλάδας.

  • Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

  • Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου δεν υποχρεούται να προβεί σε αιτιολόγηση του σκεπτικού των επιλογών της, αναφορικά με τις προτάσεις που απορρίπτονται.

  • Τα υποβληθέντα στοιχεία είναι δεσμευτικά. Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει μια πρόταση, σε περίπτωση που αυτή αλλάξει ως προς τα ουσιώδη σημεία της (πχ. μεταβολή πρωταγωνιστών ή/και βασικών συντελεστών, ριζική μετατροπή της αρχικής σύλληψης, απόκλιση από τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε).

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποκλειστικά στο e-mail: questions@aefestival.gr

Φόρμα Υποβολής Καλλιτεχνικής Πρότασης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε.