> > Θέατρο Δάσους
Πρόσβαση
Μεταφορά

Το Θέατρο Δάσους είναι προσβάσιμο με την αστική συγκοινωνία και συγκεκριμένα με τη Γραμμή 24 του ΟΑΣΘ που ξεκινά από την “Πλατεία Ελευθερίας” και τερματίζει στο Θέατρο Δάσους και συγκεκριμένα στη στάση “Χίλια Δένδρα”.

Στάθμευση
ΑΜΕΑ
Δεν επιτρέπονται