Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε.
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ


Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 στις 16:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf