Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 στις 15:00
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 στις 15:00

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 

*Πρώτη δημοσίευση: 8 Αυγούστου 2023