Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ
Παρακαλούμε κατεβάστε το xml του ΕΕΕΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στις 15:00
 
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 στις 15:00
 
Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf