Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ
Παρακαλούμε δείτε απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων εδώ
Παρακαλούμε δείτε απαντήσεις επί νέων διευκρινιστικών ερωτημάτων εδώ
—-

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 στις 15:00

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf