Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 στις 16:00

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf

Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf της Περίληψης Διακήρυξης
Παρακαλούμε κατεβάστε το pdf του ΕΕΕΣ