Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 στις 16:00

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf