Σήμερα φαίνεται να θεωρείται αυτονόητο πως δεν ισχύουν αυστηροί και καθολικά αποδεκτοί κανόνες σχετικά με τη δημιουργία ή την πρόσληψη μιας παράστασης. Επομένως μια σκηνοθεσία ή μια χορογραφία μπορεί να είναι έντονα ιδιοσυγκρασιακή και οι θεατές δεν απαιτείται να είναι εξοικειωμένοι με θεωρίες και τάσεις της σύγχρονης δημιουργίας προκειμένου να συνδεθούν με την παράσταση που παρακολουθούν. Καθώς όμως το κάθε έργο δεν παύει να συνομιλεί με την εποχή του, αλλά και με συγκεκριμένα αισθητικά και καλλιτεχνικά ρεύματα, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά μια θεωρητική πλαισίωσή του που να το εντάσσει σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με:

 • το ιδίωμα και το λεξιλόγιο των καλλιτεχνών και την έως σήμερα καλλιτεχνική τους πορεία,
 • τις καλλιτεχνικές τάσεις και τα αισθητικά ρεύματα με τα οποία το έργο συνομιλεί,
 • τα καλλιτεχνικά είδη από τα οποία αντλεί, και
 • τα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και καλλιτεχνικά συμφραζόμενα της εποχής του.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Αθήνας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρόλογος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που επανέρχεται φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά. Όσες και όσοι επιλεγούν θα κληθούν να προετοιμάσουν μια σύντομη αλλά περιεκτική εισαγωγή για κάποια από τις προγραμματισμένες παραστάσεις θεάτρου ή χορού της Πειραιώς 260, ώστε να μπορούν να την παρουσιάσουν προφορικά στο κοινό πριν την έναρξη της εκάστοτε παράστασης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση του σύγχρονου ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, καθώς και των σύγχρονων τάσεων σε ρεύματα σκηνοθεσίας και χορογραφίας και σε δραματουργικές πρακτικές θεάτρου και χορού.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση στην έκθεση ενώπιον του κοινού.

Η διαδικασία επιλογής συγκροτείται από δύο στάδια:

Ι. Πρώτο στάδιο (έως 15 Απριλίου 2024) Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 

Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Βεβαίωση σπουδών από τη γραμματεία του ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση / Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά (έως 2 σελίδες).
 • Ένα σύντομο κείμενο μέχρι 750 λέξεις που να αφορά μία παράσταση που η*ο υποψήφια*ος παρακολούθησε πρόσφατα. Το κείμενο θα πρέπει να έχει τη μορφή παρουσίασης, η οποία θα συστήνει την εν λόγω παράσταση στο κοινό.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν σε μορφή ενιαίου αρχείου pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση seminars@aefestival.gr με θέμα του e-mail «Πρόλογος – Ονοματεπώνυμο» έως τις 15 Απριλίου 2024.

ΙΙ. Δεύτερο στάδιο (τέλη Απριλίου 2024)

Οι φοιτήτριες και φοιτητές του ΠΜΣ που μετά την εξέταση των δικαιολογητικών θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο, θα προσκληθούν σε μια σύντομη συνέντευξη, για την οποία θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει μια παρουσίαση διάρκειας 8-10΄ –εν είδει προλόγου– στα ελληνικά και στα αγγλικά σχετικά με μία παράσταση που θα παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένη. Τα video των παραστάσεων από τις οποίες θα επιλέξουν εκείνη που θα παρουσιάσουν θα τους αποσταλούν ηλεκτρονικά εφόσον προκριθούν και για αυστηρά προσωπική τους χρήση στο πλαίσιο της συνέντευξης.

 • Εκείνες*οι που θα επιλεγούν τελικά προβλέπεται να απασχοληθούν μερικώς από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για διάστημα δύο μηνών (τέλη Μαΐου έως τέλη Ιουλίου 2024), ενώ η αμοιβή τους θα οριστεί βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου. Το ακριβές ύψος των αποδοχών κάθε συνεργάτιδας*η θα καθοριστεί σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική του/της βαθμίδα και την τυχόν προϋπηρεσία του/της στον δημόσιο τομέα.