Στον 21ο αιώνα μοιάζει να θεωρείται αυτονόητο ότι δεν ισχύουν πια καθολικά αποδεκτοί ρυθμιστικοί κανόνες που να ορίζουν πώς δημιουργείται και πώς προσλαμβάνεται μια παράσταση. Ωστόσο, παρά τον ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα που μπορεί να διακρίνει μια χορογραφία ή μια σκηνοθεσία, αυτές συνομιλούν με την εποχή τους, αλλά και με συγκεκριμένα αισθητικά και καλλιτεχνικά ρεύματα. Δεν είναι απαραίτητη η εξοικείωση με θεωρίες και τάσεις της σύγχρονης δημιουργίας για να συνδεθεί ο θεατής με την παράσταση που παρακολουθεί. Ωστόσο, μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά μια πλαισίωση του έργου που να το εντάσσει σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με:

  • το ιδίωμα και το λεξιλόγιο των καλλιτεχνών και την έως σήμερα καλλιτεχνική τους πορεία
  • τις καλλιτεχνικές τάσεις και τα αισθητικά ρεύματα με τα οποία το έργο συνομιλεί
  • τα καλλιτεχνικά είδη από τα οποία αντλεί
  • τα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και καλλιτεχνικά συμφραζόμενα της εποχής του

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Αθήνας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρόλογος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που επανέρχεται φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά. Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να προετοιμάσουν μια σύντομη, αλλά περιεκτική εισαγωγή για κάποια από τις προγραμματισμένες παραστάσεις θεάτρου ή χορού της Πειραιώς 260, ώστε να μπορούν να την παρουσιάσουν προφορικά στο κοινό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Καλή γνώση του σύγχρονου ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, καθώς και των σύγχρονων τάσεων σε ρεύματα σκηνοθεσίας και χορογραφίας και σε δραματουργικές πρακτικές θεάτρου και χορού.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση με την έκθεση μπροστά στο κοινό.

Η διαδικασία επιλογής συγκροτείται από δύο στάδια:

Ι. Πρώτο στάδιο (έως 11 Απριλίου 2023)

Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Βεβαίωση σπουδών από τη γραμματεία του ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση / Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα (έως 2 σελίδες)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν σε μορφή ενιαίου pdf αρχείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση seminars@aefestival.gr με θέμα «Πρόλογος – Ονοματεπώνυμο» έως τις 11 Απριλίου 2023.

ΙΙ. Δεύτερο στάδιο

Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ που μετά από εξέταση των δικαιολογητικών θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο, θα προσκληθούν σε σύντομη συνέντευξη, για την οποία θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει μια παρουσίαση διάρκειας 8΄-10΄ – εν είδει Προλόγου– στα ελληνικά και στα αγγλικά σχετικά με μια παράσταση που θα έχουν παρακολουθήσει βιντεοσκοπημένη. Συγκεκριμένα:

Α)  Όσοι/ες ενδιαφέρονται να προλογίσουν παραστάσεις θεάτρου θα παρουσιάσουν μια από τις παρακάτω τρεις παραστάσεις:

1. Faith, Hope and Charity του Alexander Zeldin, σε σκηνοθεσία του ίδιου

https://vimeo.com/385965538  [Password: ntplayfhc2019]

2. Adam’s Passion των Ärvo Part και Robert Wilson

 

 

3. Ρομπ του Ευθύμη Φιλίππου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά

 

Β)  Όσοι/ες ενδιαφέρονται να προλογίσουν παραστάσεις χορού θα παρουσιάσουν μία από τις παρακάτω τρεις παραστάσεις:

1. Veronique Doisneau – Jérôme Bel

(η παράσταση διατίθεται σε τέσσερα μέρη στο youtube)

 

 

 

 

2. 50/50 – Mette Ingvartsen

3. 2 – Δημήτρης Παπαιωάννου

Εκείνες*οι που θα επιλεγούν προβλέπεται να απασχοληθούν μερικώς από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για διάστημα δύο μηνών (τέλη Μαΐου – τέλη Ιουλίου 2023), ενώ η αμοιβή τους θα οριστεί βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου. Το ακριβές ύψος των αποδοχών κάθε συνεργάτη θα καθοριστεί σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική του*ης βαθμίδα, και την τυχόν προϋπηρεσία του*ης στον δημόσιο τομέα.