Διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών εισιτηρίων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)