Παρακαλούμε δείτε το ΦΕΚ της πρόσκλησης σε pdf

Παρακαλούμε δείτε την περίληψη της πρόσκλησης σε pdf

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση της παράτασης σε pdf 

Διευκρινίσεις / Πληροφορίες:

κα Πύρρου Ιουλία

τηλ.: 210 9282924

email: hr@aefestival.gr