είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

πέμπτη 02.06.2022

κυριακή 05.06.2022

τετάρτη 08.06.2022

σάββατο 11.06.2022

τετάρτη 15.06.2022

πέμπτη 16.06.2022