Ειδη Πωλητηριου
GRAPE
SUBSET

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

πέμπτη 01.06.2023

κυριακή 04.06.2023

τετάρτη 07.06.2023

σάββατο 10.06.2023

σάββατο 17.06.2023

πέμπτη 29.06.2023

παρασκευή 30.06.2023