είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τρίτη 07.06.2022

τρίτη 14.06.2022

παρασκευή 17.06.2022

τετάρτη 22.06.2022

πέμπτη 30.06.2022