είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 10.06.2022

τετάρτη 22.06.2022

σάββατο 25.06.2022

τρίτη 28.06.2022

τετάρτη 29.06.2022

πέμπτη 30.06.2022