είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

σάββατο 16.07.2022