είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τετάρτη 01.06.2022

πέμπτη 02.06.2022

παρασκευή 03.06.2022

σάββατο 04.06.2022

κυριακή 05.06.2022

δευτέρα 06.06.2022

τρίτη 07.06.2022

πέμπτη 16.06.2022

παρασκευή 17.06.2022

σάββατο 18.06.2022

τετάρτη 22.06.2022

πέμπτη 23.06.2022

δευτέρα 27.06.2022

τρίτη 28.06.2022