είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 01.07.2022

σάββατο 02.07.2022

τρίτη 05.07.2022

τετάρτη 06.07.2022

πέμπτη 07.07.2022

κυριακή 10.07.2022

δευτέρα 11.07.2022

τετάρτη 13.07.2022

πέμπτη 14.07.2022

παρασκευή 15.07.2022

σάββατο 16.07.2022

δευτέρα 18.07.2022

τρίτη 19.07.2022

τετάρτη 20.07.2022

πέμπτη 21.07.2022