είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τρίτη 05.07.2022

κυριακή 10.07.2022

δευτέρα 11.07.2022

τρίτη 12.07.2022

παρασκευή 15.07.2022

σάββατο 16.07.2022