είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

τρίτη 05.07.2022

τρίτη 12.07.2022

σάββατο 16.07.2022