είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

παρασκευή 01.07.2022

παρασκευή 08.07.2022

σάββατο 09.07.2022

πέμπτη 14.07.2022

παρασκευή 15.07.2022

σάββατο 16.07.2022

τετάρτη 20.07.2022

πέμπτη 21.07.2022

παρασκευή 29.07.2022

σάββατο 30.07.2022