Ειδη Πωλητηριου
GRAPE
SUBSET

είδος θεάματος

τόπος εκδήλωσης

χρονικό διάστημα

σάββατο 01.07.2023

κυριακή 02.07.2023

δευτέρα 03.07.2023

τρίτη 04.07.2023

σάββατο 08.07.2023

κυριακή 09.07.2023

δευτέρα 10.07.2023

τρίτη 11.07.2023

παρασκευή 14.07.2023

σάββατο 15.07.2023

τετάρτη 19.07.2023

πέμπτη 20.07.2023