Την Πέμπτη 23.02 τΦεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η δικηγόρος και επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ κα. Μαρία Γ. Σινανίδου.

Το σεμινάριο είχε αντικείμενο την εισαγωγή στο Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα), με εστίαση στους κανονισμούς που διέπουν την δημιουργία, παραγωγή και επικοινωνία των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η εν λόγω δράση εγκαινιάζει τη συνεργασία της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της Διοίκησης για διαρκή και πολύπλευρη επιμόρφωση των εργαζομένων του φορέα.