Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2023, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αναζητά IT Expert καθώς και Επικεφαλής Ταξιθεσίας και Ροών (Crowd Managers) για τους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας (Ωδείου Ηρώδου Αττικού και Πειραιώς 260) και της Επιδαύρου (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου).

Ειδικότερα:

1. IT Expert:

Η θέση του/της IT Expert αφορά στην εγκατάσταση σταθμών εργασίας με υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές και στη σύνδεσή τους στο Active Directory, έλεγχο εξοπλισμού υπολογιστών, εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού, ανάπτυξη και συντήρηση τοπικών δικτύων, υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων και διενέργειες διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων. Πρόκειται για μια θέση με έδρα την Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Πληροφορικής ή συναφούς πεδίου
· Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας
· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
· Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση των χρηστών
· Υπευθυνότητα
· Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

2. Επικεφαλής ταξιθεσίας και ροών:

Η θέση του/της επικεφαλής ταξιθεσίας αφορά στην εποπτεία των χώρων υλοποίησης των δράσεων, στην επιμέλεια για την ομαλή είσοδο και ταξιθεσία του κοινού, στην εποπτεία ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων, στον συντονισμό της διαχείρισης των ροών καθώς και στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (crowd management).

Απαιτούμενα προσόντα:

· Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
· Άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού
· Υπευθυνότητα
· Ενδελέχεια στη μελέτη των υγειονομικών πρωτοκόλλων και κανονισμών και την εφαρμογή τους
· Εμπειρία στο συντονισμό της ταξιθεσίας και ροών
· Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων
· Ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού
· Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aefestival.gr έως την Τρίτη 4 Απριλίου.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε», εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία, οδός Αλκμήνης 5 και Σφηττιών, 11854, Αθήνα, στο 210-9282900, καθημερινά 11:00-13:00 από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»
Ι. Καπλάνης